Holdstruktur

Det er med glæde at vi i sæson 2018/2019, har gennegået alle hold og lavet en helt nyt holdstruktur, som afspejler den generelle skøjteverden og mærker fra DSU.

Begynderhold og Funskate

Begynder (B)
Løbere som har bestået klubmærke 0-1.

Begynder 2 (B2)
Løbere som har bestået klubmærke 2.

Begynder 3 (B3)
Løbere som har bestået klubmærke 3.

FF1 (Funskate Free 1)
Løbere som har bestået klubmærke 4 og som gerne vil deltage i Funskatekonkurrencer (intet krav).

FF2 (Funskate Free 2)
Løbere som har bestået klubmærke 5 og som kan klare kravene til at løbe i Funskate Free 2 rækken. Det er cheftrænerens vurdering der afgør om løberen kan flyttes til FF2. På dette hold arbejdes frem mod Basic 1 mærke.

 

Udtagelseshold

Spirer
Spirerholdet er for løbere, der vurderes at kunne tage Basic 1 mærke og dermed blive konkurrenceløbere (Chicks-gruppen) og på sigt M-løbere.

Løbere til dette hold udtages af cheftræneren efter vurdering af indsats, læring, forståelse for sporten og forældreopbakning

Inden løberen kan udtages til dette hold, afholdes en samtale med forældre, træner og repræsentant for bestyrelsen for at afstemme forventninger og økonomi.

Det forventes at løberne deltager i de konkurrencer, som cheftrænerne beslutter de skal deltage i.

Ligeledes er der krav om deltagelse i office, sommeroffice og sæsonforlængelse i Aalborg.

Til og med 9 år.

Aspiranter
Aspirantholdet er for løbere, der vurderes at kunne tage DSU mærker og dermed blive M-løbere.

Løbere til dette hold udtages af cheftræneren efter vurdering af indsats, læring, forståelse for sporten og forældreopbakning.

Inden løberen kan udtages til dette hold, afholdes en samtale med forældre, træner og repræsentant for bestyrelsen for at afstemme forventninger og økonomi.

Det forventes at løberne deltager i de konkurrencer, som cheftrænerne beslutter de skal deltage i.

Ligeledes er der krav om deltagelse i office, sommeroffice, sæsonforlængelse i Aalborg samt sommercamps.

Til og med 11 år.

 

Konkurrencehold

K
Løbere som for nyligt har bestået Basic 1 og dermed er K-løbere. Løbere som endnu ikke har så meget konkurrenceerfaring. Her trænes Axel og de første dobbelspring. Der er krav om deltagelse i minimum 1 konkurrence pr. sæson.

K1
Løbere som har bestået Basic 1 og har lidt mere erfaring som K-løbere. Her mestres Axel eller et eller flere dobbeltspring eller en piruette level 2. Her stilles krav om deltagelse i office og sommeroffice.

K2
Løbere som har et aktiveret Basic 2 eller højere mærker og en del konkurrenceerfaring (K2-løbere). På dette hold arbejdes der målrettet mod næste mærke i DSU´s mærkeprøver.

Her stilles krav om deltagelse i office, sommeroffice, sæsonforlængelse i Aalborg samt deltagelse i sommercamps.

På K1 og K2 forventes det at løberne deltager i de 3 DSU konkurrencer, som klubben/træneren udvælger.

 

Mesterskabshold

Vi har pt. Ingen mesterskabshold

For løber som har alderssvarende mærke og kan deltage i mesterskabskonkurrencerne.

Her stilles krav om deltagelse i office, sommeroffice, sæsonforlængelse i Aalborg samt deltagelse i sommercamps. Der må også påregnes morgenlektioner.

 

Voksenhold

Voksen (TV)
Der er ingen krav til kunnen, og alle som er fyldt 13 år er velkomne.

Sportshold
For tidligere K og M løbere, som gerne vil holde teknik og form vedlige.

 

Rullebørn

Hvis cheftræneren vurderer at en løber er tæt på at skulle rykke til næste hold, kan man blive Rullebarn på det pågældende hold, dels for at afprøve om det er det rigtige for løberen, dels for at vænne løberen til øgede krav. En periode som rullebarn varer højst 1-2 måneder. Hvis træneren vurderer at det ikke fungerer, fortsætter løberen på sit ”gamle” hold.

 

Erstatningstimer

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i træningen på sit hold, enten på grund af sygdom eller andre aktiviteter, kan der IKKE ydes erstatningstimer. Der er således ingen mulighed for at træne med på et andet hold, hvis man ikke kan komme til sin sædvanlige træning.

 

Morgentræning

Morgentræning er et tilbud om ekstra træning til følgende hold: Aspiranter, K, K1 og K2. Træningen er et tilbud og således ikke obligatorisk - dog forventer vi fremmøde hver gang, hvis man melder sig til. Den ekstra istid kører pt. som forsøg og der skal være minimum 6 løbere for at kan opretholde aftalen.

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N |