Aarhus Skøjteklub - Holdstruktur

Holdstruktur 

 
Løberne er inddelt i forskellige hold. Alle nye løbere under 13 år starter på begynderholdet B1.

Nye løbere som er fyldt 13 år starter på Teen/Voksne. Løberne på de øvrige hold er inddelt efter niveau.

Holdstrukturen er forklaret i denne video: Holdstruktur

 

B1 (Begynderhold)
Her starter alle begyndere som er under 13 år.

 

F1 (Funskate 1)
Løbere som har bestået klubmærke 1.

 

F2 (Funskate 2)
Løbere som har bestået klubmærke 2.

 

F3 (Funskate 3)
Løbere som har bestået klubmærke 3.

 

FF1 (Funskate Free 1)
Løbere som har bestået klubmærke 4.

 

FF2 (Funskate Free 2)
Løbere som har bestået klubmærke 4 og som kan klare kravene til at løbe i Funskate Free 2 rækken. Det er cheftrænerens vurdering der afgør om løberen kan flyttes til FF2.

 

SD (Solodans)
Solodans er et tilbud til løbere som har bestået klubmærke 4.

Solodans er en gren af kunstskøjteløb som udspringer fra isdans. Solodans' grundelementer er dans, timing og udtryk (ligesom i isdans). I solodans K-rækker, løbes der én mønsterdans og en fri dans.

Mønsterdans: En mønsterdans er en forudbestemt dans, som har nogle bestemte trin. Disse trin skal udføres i takt til en given musik.

Fri dans: Fri dans minder meget om sololøbernes fri program, men dog må man ikke springe i solodans. Derimod laves der positurer, som kan være alt fra flyver i forskellige afskygninger, til Ina Bauer eller måne.

Solodans vil passe godt til løbere der ikke er så springstærke, men til gengæld er teknisk gode og smidige. Derudover skal der være en form for musikforståelse og rytme, da det er grundpillen i solodans.

 

Solodans i FunSkate: Der arbejdes lige p.t. på, at solodans indføres i FunSkate regi og dermed kan man starte med at konkurrere i det, allerede fra FunSkate niveau. Dette er dog ikke fastlagt endnu.

 

T1 og T2 (Talenthold)
Løbere til disse hold udtages af cheftræneren.

 

K1 (Konkurrence 1)
Løbere som har bestået Basic 1.

 

K2 (Konkurrence 2)
Løbere som har bestået Basic 2.

 

M (Mesterskab)
Løbere som har bestået alderssvarende DSU mærke.

 

TV (Teen/voksne)
Der er ingen krav til kunnen, og alle som er fyldt 13 år er velkomne.


Gæsteløbere
Klubben er imødekommende overfor gæsteløbere. Det er en god mulighed for at udveksle og udvikle løbere klubberne på tværs. Gæsteløbere må som udgangspunkt tilpasse sig den træning, der er for klubbens medlemmer.


Rullebørn
Løberen kan udtages af cheftræneren såfremt denne vurderer at løberen er tæt på at kvalificere sig til et hold med højere krav. Løberen får en individuel træningsplan af cheftræneren.


Krav til holdene

Opvarmning:
Det anbefales at alle løbere varmer op inden træningen starter. Der tilbydes opvarmning i forhallen med instruktør for hold B1, F1 og F2. Opvarmningen starter 20 min. før løbere skal på is så der er tid til 10 min. opvarmning og 10 min. til at tage skøjter på.

De øvrige hold har pligt til at varme op i min. 20 minutter inden træningen starter.


Off ice:
Hold FF1 og FF2 tilbydes deltagelse i off ice 2 gange ugentlig i perioden medio august til ultimo marts.

Hold T1, T2, K1, K2 og M har pligt til at deltage i off ice 2 gange ugentlig i perioden medio august til ultimo marts.

Alle hold tilbydes deltagelse i off ice i perioden primo april til ultimo juni. Holdene FF2, T1, T2, K1, K2 og M har pligt til at deltage.

 

Sommer camps på is:
Hold T1, T2, K1, K2 og M har pligt til at deltage. Cheftræneren vurderer, hvilke øvrige løbere der kan deltage i sommer camps på is.

 

Deltagelse i konkurrencer:
F1, F2 og F3 tilbydes deltagelse i Funskatekonkurrencer.

FF1 og FF2 har pligt til at deltage i Funskatekonkurrencer samt Cups.

De øvrige hold har pligt til at deltage i de konkurrencer som passer til løberens niveau.

Se nedenstående skema - klik på skemaet for at se det i større format.

 

Hvornår bliver løberen rykket til et nyt hold?

Hvordan rykker løberen op på hold F1, F2,F3, FF1:

3 gange årligt har løberne mulighed for at komme til klubmærkeprøve. Det er klubbens trænere som gennemfører klubmærkeprøver. Såfremt løberen består prøven, vil løberen umiddelbart efter blive rykket til det hold som svarer til det antal klubmærker som løberne har bestået.

Læs mere om klubmærke her: http://www.danskate.dk/Konkurrenceregler%20og%20maerkeproevekrav/Kunstskoejteloeb/Klubmaerker.html


Hvordan rykker løberen op på hold FF2:
Såfremt træneren vurderer at en løber er klar til at deltage i Funskate Free 2 rykkes løberen til dette hold.


Hvordan rykker løberen op på hold T 1 , T2:
Såfremt cheftræneren vurderer at en løber vil have mulighed for at blive K- eller M-løber på sigt udtages løberen til Talent 1 (op til ca. 8 år) eller Talent 2 (ca. 8-12 år).


Hvordan rykker løberen op på hold K1, K2 og M:
Løberen rykkes til disse hold når de har bestået DSU mærker.

 

Konkurrencer

Begyndere/øvede
FunSkate henvender sig til skøjteløbere helt fra begynderniveau til lettere øvede (klubmærke 1- 7). Formålet er at løberne skal have mulighed for at deltage i konkurrencer - dog i mere afslappede omgivelser end de konkurrencer som løberne på konkurrenceholdene K1, K2 og mesterskabsholdet(M) deltager i.

I FunSkate kan man stille op i 4 forskellige grupper:

 

FunSkate Element
Elementindholdet kendes fra den daglige træning. Løberne er inddelt i grupper efter niveau og alder. Der udføres forskellige elementer afhængigt af, hvilket niveau løberen er på. Der løbes i grupper af 6 på isen og løberen er dermed ikke alene på isen.

 

FunSkate Free
Løberen er alene på isen og skal løbe individuelle programmer til musik. Samme program og musik kan benyttes af alle klubbens løbere, men løberne kan også have hver deres musik. Løberen skal have bestået klubmærke 4, før man er berettiget til at stille op i FunSkate Free.

 

FunSkate Show
Løberne er på isen i grupper, med minimum 6 løbere pr. show. Der er få begrænsninger i denne gruppe, da der fokuseres meget på, hvilket show der bliver leveret.

 

FunSkate Dans
Læse mere om Funskate


DSU løbere
Når løberen består DSU mærket Basic 1 kan løberen deltage i K-konkurrencerækken og deltager bla. i Jyllands Cup og Danmarks Cup.

Når løberen har bestået aldersvarende DSU mærke kan løberen deltage i M-konkurrencerækken og deltager bla. i Jysk Mesterskab og Dansk Mesterskab.

 

Når du skal til konkurrence er der ting der er vigtige at vide
 • Man skal selv sørge for konkurrencetøj. Der hænger nye og brugte kjoler til salg i skøjteudlejningen. I kan også vælge selv at sy jeres kjole. Spørg evt. nogle af de løbere/forældre der har været af sted før – hvad de har gjort. Eller henvend dig til træner elle bestyrelse så skal vi nok være jer behjælpelige.
 • Brugt skøjteudstyr kan købes her: Køb & Salg af professionelt udstyr til kunstskøjteløb
 • Hvis træneres har optaget og klippet musik specielt til jeres barn koster det et fast beløb, der afregnes med klubbens kasserer.
 • For at barnet kan nå at lære sit program, er det meget vigtigt at I møder regelmæssigt og stabilt frem til træning forud for en konkurrence. Derudover så kan det være nødvendigt med ekstra træning. Det vil I få besked om fra træneren.
 • Har du ikke egne skøjter, så låner du klubbens skøjter til konkurrencer. Husk at tage dem med hjem dagen inden konkurrencen
 • Det koster kr. 180,- at deltage i Funskate elementer/Free. Såfremt løberen deltager i både elementer og Free koster det kr. 240,-
 • Det koster kr. 500,- at deltage i DSU konkurrencer. Løberen tilmelder sig her: www.danskate.biz
 • DSU løbere skal købe løberlicens som gælder en sæson. Denne koster kr. 500,- og købes her www.danskate.biz
 • Når du er tilmeldt konkurrencen vil du få et program for konkurrencen. Programmet indeholder oplysninger om sted og ca. tidspunkt for afvikling af konkurrencen. Nogle konkurrencer foregår over 2-3 dage. Du skal her selv sørge for transport og logi.
 • Mange løbere har bamser, roser eller andet som de kaster ud på isen, når en løber har løbet sit program. Blomster skal altid være pakket ind i cellofan, da blade, der drysser af kan være årsag til fald på isen.
 • Husk det er koldt at være tilskuer til skøjtekonkurrencer, så husk et varmt tæppe, varmt tøj etc.

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N | Tlf. |