Aarhus Skøjteklub - Vedtægter

Generelle medlemsbetingelser for Aarhus Skøjteklub.

Velkommen til Aarhus Skøjteklub - vi glæder os til at byde dig velkommen.

Inden du melder dig ind, gør vi opmærksom på følgende: 
 
Indmeldelse: 

Du har inden indmeldelse mulighed for at tilmelde dig prøvetimer - dette tilmeldes på hjemmesiden.
 
For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsen foretages af forældre eller værge.
 
Medlemskabet er bindende for en sæson, dog er der en prøvetid på 14 dage.

 

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en sæson.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.
Det er ikke muligt uanset årsag, at opnå kontingentrefundering.  
 
For yderligere information, henviser vi til vores vedtægter som kan findes her: https://aarhusskojteklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=31 

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N | Tlf. |