Hvem er vi? 

Aarhus Skøjteklub er en forening som tilbyder undervisning i kunstskøjteløb. Vi har hold, og tilbyder træning til skøjteløbere på forskellige niveauer - lige fra nybegyndere til mesterskabsløbere. Klubben har til huse i Aarhus Skøjtehal, her har vi eget klublokale til opbevaring af udlånsudstyr mv. samt omklædningsfaciliteter. Vi har der udover et lokale (glasburet) til ophold for både forældre og løbere. Her er der lidt varmere og et godt udsyn over isen. I det opvarmede klublokale laves der tit lektier og hygges med de andre skøjteløbere.

En skøjteklub fungerer ikke som mange andre sportsklubber, hvor frivillige forældre eller amatører træner børnene, idet en skøjteklub kun kan fungere med en ansat professionel træner som skal sikre løbernes udvikling og sikkerhed på isen. Du kan se vores trænerteam under menupunktet Trænere

 

Foreningsbeskrivelse

Aarhus Skøjteklub, ASK er en idrætsforening under Dansk Skøjte Union (DSU). Vi træner til dagligt på isen i Aarhus Skøjtehal, Göteborg Alle 9, 8200 Aarhus N., hvor vi også råder over klublokale og omklædningsfaciliteter.

Vores formål er, at medlemmerne får mulighed for at dyrke kunstskøjteløb som idræt. Vi tilbyder kvalificeret træning, så løberne får de bedste forudsætninger for at udvikle sig sportsligt. For at sikre løbernes udvikling og sikkerhed på isen er det derfor nødvendigt at vi arbejder med et godt trænerteam – bestående af en fuldtidsansat cheftræner, en assistenttræner samt hjælpetrænere.

Vores målgruppe er børn og unge fra 4-års alderen og opad, men vi tilbyder dog også skøjtetræning for voksne. Vi ønsker at skabe gode rammer for alle skøjteløbere – uanset om man ønsker at dyrke skøjteløb som motionssport, eller ambitionerne og talentet rækker til at blive konkurrenceløber på nationalt og internationalt plan.

Det er kendetegnende for Aarhus Skøjteklub, at medlemmerne repræsenter en del forskellige nationaliteter og kulturer, hvilket vi ser som en styrke. Med udgangspunkt i vores fælles interesse for skøjtesporten er en vigtig del af vores arbejde at skabe gode relationer, fællesskab og samarbejde mellem alle løbere og forældre – uanset national eller kulturel baggrund.

Aarhus Skøjteklub sætter det sociale miljø højt – et sted hvor nye venskaber knyttes – og hvor børn og unge samarbejder og støtter hinanden på tværs af alder og køn. Vi arbejder bevidst med at skabe aktiviteter som styrker fællesskabet og det sociale liv i klubben, således at medlemmerne får lyst til at engagere sig – og på sigt tage et medansvar i foreningen.

 
Vision
Aarhus Skøjteklub ønsker at være en klub med mulighed for træning og udvikling for alle uanset niveau og ambitioner. Bredde og elite er gensidig afhængige af hinanden og opfattes ligeværdige, men med forskellige vilkår for den daglige træning.

Vi vil være kendt for en god, positiv stemning og en hyggelig, imødekommende atmosfære. Dette understøttes ved afholdelse af sociale arrangementer og inddragelse af medlemmer og forældre i det frivillige arbejde og med fokus på, at både bredde og elite er en lige vigtig del af klubben.

 

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N |