Kære medlemmer i Aarhus Skøjteklub
 
Da vores kasserer Christopher gennem flere år, har valgt at trække sig med regnskabsårets udgang, er vi nødsaget til at afholde en ekstraordinær generalforsamling, så vi kan få valgt en ny kasserer.
 
Den nyvalgte kasserer fungerer frem til den ordinære generalforsamling i april, hvor vedkommende forventes at opstille til valget.
 
Hvis I har spørgsmål til kassererposten er I velkomne til at sende mail til kontakt@aarhusskojteklub.dk eller spørge et bestyrelsesmedlem. 
 
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at drøfte de fremtidige aktiviteter i Aarhus Skøjteklub samt vores udvalg.  
 
 
Vi håber på et stort fremmøde 
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen ASK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N |