Aarhus Skøjteklub - Offentlig skøjteudlejning

Offentlig skøjteudlejning

Den offentlige skøjteudlejning er en stor indtægtskilde for klubben og derved en stor faktor for klubbens eksistens med en professionel træner.

Uden skøjteudlejningen vil vi ikke kunne tilbyde en træning på et så højt niveau eller en så bred træningsplan som vi gør. Det er derfor nødvendigt at alle medlemmer tager vagter i den offentlige skøjteudlejning.


Stå på skøjter mens dine forældre passer skøjteudlejningen.

Du kan få gratis adgang til offentlig skøjteløb, og hvis du gerne vil benytte de skøjter du plejer at låne af klubben, kan I pænt spørge hal-personalet, om de har tid til at låse op ind til klubrummet.

Vigtigt: denne mulighed gælder kun for børn af de forældre der på dagen står i den offentlige skøjteudlejning - ikke for venner og veninder.


Nye løbere:

Hvis man er blevet indmeldt i efteråret vil løberens ene forældre blive tildelt en enkelt vagt i den offentlige skøjteudlejning i det efterfølgende forår.

Hvis man er blevet indmeldt i foråret vil vagten ligge i det efterfølgende efterår.

Herefter vil man blive tildelt to vagter årligt - en i efteråret og en i foråret.

Vigtigt: Nye løbere skal primært stå i udlejningen på en lørdag eller en søndag. På disse dage er der nemlig to på vagt ad gangen, så det vil være nemmere for nye, når de står sammen med en mere erfaren.


B1, F1, F2, F3 og Teen/Voksne:

Man vil blive tildelt 1 vagt i efteråret og 1 vagt i foråret. Heraf mindst en lørdag eller skoleferiedag.


FF1, FF2, T1, T2, K1, K2 og M:

Alle vil blive tildelt 3 vagter i efteråret og 2 vagter i foråret. Heraf mindst to lørdage eller skoleferiedage.

 

Flere vagter
Hvis man er interesseret, vil man mod at bidrage med ekstra vagter, kunne opnå en kontingentnedsættelse på 50 kr pr. time man står ekstra i udlejningen. Dette modregnes i kontingentet for den efterfølgende halvårlige opkrævning.

 

Frikøb af turnus i den offentlige skøjteudlejning

Frikøb af turnusordning - efterår

B1, F1, F2, F3 og Teen/Voksne: Kr. 500,-

FF1, FF2, T1, T2, K1, K2 og M: Kr. 950,-

Frikøb af turnusordning - forår

B1, F1, F2, F3 og Teen/Voksne: Kr. 500,-

FF1, FF2, T1, T2, K1, K2 og M: Kr. 500,-


Ansvarlig for offentlig skøjteudlejning og istider:

Kira 


HUSK at I hjælper med, at give klubben en bedre økonomi, ved jeres deltagelse i den offentlige skøjteudlejning. Hver familie vil maksimalt blive bedt om at tage 5 vagter uanset antallet af børn som er medlemmer i klubben.

På forhånd tusind tak for hjælpen :-)

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N | Tlf. |