Offentlig skøjteudlejning.
 
Den offentlige skøjteudlejning er en stor indtægtskilde for klubben og derved en stor faktor for klubbens eksistens med en professionel træner.
 
Uden skøjteudlejningen vil vi ikke kunne tilbyde træning på et så højt niveau eller en så bred træningsplan som vi gør. Det er derfor nødvendigt, at alle medlemmer tager vagter i den offentlige skøjteudlejning.
 
Vagterne er på mellem 2 timer og 15 minutter og op til 3 timer og 30 minutter. Vagter bliver ikke omregnet til antallet af timer man har stået, så man kan være heldig at få en vagt af kortere varighed end andre, men vagten tæller stadig det samme. Husk at møde ind senest 5 minutter før din vagt starter så du ikke risikerer at miste dit depositum og få en ekstra opkrævning.
 
Det er tilladt at løbere over 11 år kan stå i skøjteudlejningen med en forælder. Dette kræver at løberen er ansvarlig, serviceminded og fysisk i stand til at udlevere og sætte skøjter på plads. På denne måde kan man tage begge sine vagter på samme tid når både forælder og løber er på vagt sammen. 
 
Tildeling af vagter.
 
Alle løbere bliver i løbet af sæsonen, tildelt et antal vagter. 
Vagterne fordeles ligeligt i løbet af sæsonen - du modtager en mail med de datoer du skal på vagt.
 
Er du forhindret, er det dit eget ansvar at bytte vagten væk - du kan bytte via vores FacebookGruppe, mail, sms eller ved aftale med andre medlemmer i hallen. Det er dit eget ansvar at bytte vagten, og tilsikre dig at dem du bytter med møder op.
 
Udebliver du fra vagten opkræves du kr. 500,- i administrationsgebyr.
 
Frikøb af udlejning.
 
Ønsker du ikke at besætte vagter, kan du frikøbe dig for kr. 1.500,- pr. sæson - derved skal du ikke tage vagter. 
 
Ansvarlig for offentlig skøjteudlejning.
 
Sandra
 
HUSK at I hjælper med, at give klubben en bedre økonomi, ved jeres deltagelse i den offentlige skøjteudlejning. 
 
På forhånd tusind tak for hjælpen :-)
 
 
 
Public skate rental.
 
The public skate rental is a big source of income for the club and thus a major factor for the club's existence with a professional coach.
Without the skate rental, we will not be able to offer training at such a high level or as wide a training plan as we do. It is therefore necessary that all members take shifts in the public skate rental. The guards are between 2 hours and 15 minutes and up to 3 hours and 30 minutes. Shifts are not converted to the number of hours you have been on your shift, so you may be lucky to have a guard of shorter duration than others, but the guard still counts the same. Remember to meet within 5 minutes before your shift starts so you do not risk losing your deposit and get an extra charge. It is allowed that members over the age of 11 can stand in the skate rental with a parent. This requires that the member is responsible, service minded and physically able to hand over and put ice skates in place. In this way, you can take 2 shifts at the same time when both parent and member is on the same shift. There should ALWAYS be one on duty who speaks Danish.
 
Taking shifts.
  
You will receive your shifts dates during the season.  
 
If you're unable to take the shift, it's you're responsibility to swop with another runner. You can do that in our FacebookGroup, mail, sms or oral agreement in the hall.
 
If you are no-show and don't show up to you're shift, you will have to pay kr. 500,- for the extra administration. 
 
If you don't want shifts at all you can pay kr. 1.500,- for the entire season, and be free.
 
Thank you in advance for your help ☺

 

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Göteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N |