Hvem er vi?  

Aarhus Skøjteklub er en forening som tilbyder undervisning i kunstskøjteløb. Vi har hold, og tilbyder træning til skøjteløbere på forskellige niveauer - lige fra nybegyndere til konkurrenceløbere. Klubben har til huse i Aarhus Skøjtehal, her har vi eget klublokale til opbevaring af udlånsudstyr mv. samt omklædningsfaciliteter. Vi har der udover et lokale (glasburet) til ophold for både forældre og løbere. Her er der lidt varmere og et godt udsyn over isen. I det opvarmede klublokale laves der tit lektier og hygges med de andre skøjteløbere.

En skøjteklub fungerer ikke som mange andre sportsklubber, hvor frivillige forældre eller amatører træner børnene, idet en skøjteklub kun kan fungere med en ansat professionel træner som skal sikre løbernes udvikling og sikkerhed på isen. Du kan se vores trænerteam under menupunktet Trænere


Foreningsbeskrivelse

Aarhus Skøjteklub, ASK er en idrætsforening under Dansk Skøjte Union (DSU). Vi træner til dagligt på isen i Aarhus Skøjtehal, Göteborg Alle 9, 8200 Aarhus N., hvor vi også råder over klublokale og omklædningsfaciliteter.

Vores formål er, at medlemmerne får mulighed for at dyrke kunstskøjteløb som idræt. Vi tilbyder kvalificeret træning, så løberne får de bedste forudsætninger for at udvikle sig sportsligt. For at sikre løbernes udvikling og sikkerhed på isen er det derfor nødvendigt at vi arbejder med et godt trænerteam – bestående af en fuldtidsansat cheftræner, en assistenttræner samt hjælpetrænere.

Vores målgruppe er hovedsageligt børn og unge fra 4-års alderen og opad, men vi tilbyder dog også skøjtetræning for voksne. Vi ønsker at skabe gode rammer for alle skøjteløbere – uanset om man ønsker at dyrke skøjteløb som motionssport, eller ambitionerne og talentet rækker til at blive konkurrenceløber på nationalt og internationalt plan.

Det er kendetegnende for Aarhus Skøjteklub, at medlemmerne repræsenter en del forskellige nationaliteter og kulturer, hvilket vi ser som en styrke. Med udgangspunkt i vores fælles interesse for skøjtesporten er en vigtig del af vores arbejde at skabe gode relationer, fællesskab og samarbejde mellem alle løbere og forældre – uanset national eller kulturel baggrund.

Aarhus Skøjteklub sætter det sociale miljø højt – et sted hvor nye venskaber knyttes – og hvor børn og unge samarbejder og støtter hinanden på tværs af alder og køn. Vi arbejder bevidst med at skabe aktiviteter som styrker fællesskabet og det sociale liv i klubben, således at medlemmerne får lyst til at engagere sig – og på sigt tage et medansvar i foreningen.


1.0 Mission

Det er i Aarhus Skøjteklub (ASK) vores mission at være en klub for alle medlemmer, uanset niveau og alder

2.0. Vision

Vores mission kommer til udtryk via de følgende visioner:

• Vi ønsker et stærkt fællesskab, hvor hjælpsomhed, godt kammeratskab og tryghed er en selvfølge

• Vores træning skal være funderet i gældende træningsprincipper for børn og unge

• Vi ønsker at støtte op om den linje Dansk skøjte Union og dansk idræt generelt praktiserer

• Vi ønsker at hele mennesket er i fokus i vores træning, derfor er det vigtigt at vores trænere er opmærksomme på løbernes trivsel på og uden for isen

3.0. Værdier

ASK's mission og vision danner grundlag for nedenstående værdier. Værdierne danner rammen for vores trænings og sociale miljø ude i hallen.

3.1. Træning

At træne i Aarhus Skøjteklub skal være sjovt. Træningen må gerne være målrettet og udfordrende, men det må ikke ske på bekostning af glæden og legen ved skøjteløb. Der skal være plads til fejl, idet man gennem disse udvikles, og lærer modgang og medgang. Vi vil derfor ikke kun fokusere på resultater, men i mindst lige så høj grad udvikling og læring. Vores løbere skal glæde sig til at komme i hallen og trives i deres træning.

3.2. Trænere

Vi ønsker at det hele menneske skal være i fokus i vores træningsmiljøer, derfor ønsker vi at ansætte og rekrutterer trænere, der ikke kun er passioneret for at arbejde med skøjteløb, men i lige så høj grad for at arbejde med mennesker. Vi ser det som en selvfølge at vores trænere løbende uddannes, og holdes opdateret i forhold til trænergerningen, i det omfang klubben økonomisk kan formå. Vi ønsker at fastholde vores trænere, og deres løberes engagement i klubben, ved løbende at afholde samtaler med trænerne.

3.3. Sociale miljøer og frivillighed

Vores løbere skal glæde sig til at komme i hallen og trives i deres træning. Der er også et liv uden for skøjtehallen, derfor er det vigtigt der også er plads til skole, venner og fritid for at skabe løbere der er hele mennesker. Dertil vil vi være kendt for en god, positiv stemning og en hyggelig, imødekommende atmosfære. Dette understøttes ved afholdelse af sociale arrangementer og inddragelse af medlemmer og forældre i det frivillige arbejde. Vores klub er baseret på frivilligt arbejde. Uden frivillige var der ingen klub, og der er altid plads til hjælpende hænder.


 
Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Gøteborg Allé 15 | 8200 Aarhus N |