Holdstruktur  


Sæson 2022/2023 har følgende holdstruktur. (Find English below)

 

Skøjteskolen


Dette er vores begynder hold for børn mellem 3 og 14 år.
 
Her vil i tage de første skridt mod, at blive en dygtig skøjteløber. Dette foregår selvfølgelig gennem en masse sjov og leg.
Der vil i løbet af sæson komme tilbud om opvarmning før træning, dette bliver tilrettelagt så børnene får det ind med sjov og leg.


FunSkate


Dette hold er for børn og voksne mellem 3 og 24 år. 

Dette er vores hold for løbere som har opnået skøjtemærke 4.
 
Her vil seriøsiteten i skøjtesporten tage til, i vil skulle mere og mere samt varme op før og strække ud efter træning.
Her vil samtidig være off-ice tider og planer som skal følges.

 

FunFree


Dette hold er for børn og voksne mellem 3 og 24 år. 

Energy betyder vi skal have det sjovt, så vi kan performe ved FunSkate konkurrencerne og lære nye programmer. Vi vil træne og lære mere omkring skøjteløb med masser energi.
 
Man skal have bestået klubmærke 5, for at komme på dette hold og man skal varme op før og strække ud efter træning.
Man vil også skulle følge off-ice planer og tider.


Konkurrence K 


Dette hold er for børn og voksne mellem 3 og 24 år. 

Man skal være på vej mod basic 1 eller have basic 1 for at komme på dette hold og man skal varme op før og strække ud efter træning.
Man vil også skulle følge off-ice planer og tider.

Spændende hold med performere og konkurrerende løbere, som er rollemodeller for træning på og af isen. De er konsekvente og forberedte till træning. Det er action. 


Sport og Voksen


Disse hold er for unge og voksne fra 15 år.

For løbere med ambitioner og lyst til at skøjte i en hver alder, som konkurrerende eller bare for sjov og ny læring. Et hold man kan se op til på grund af deres passion. 

 

Voksen er for nye løbere - Sport er for tidligere K løbere eller løbere med mindst mærke 5.

 

Erstatningstimer


Hvis man ikke har mulighed for at deltage i træningen på sit hold, enten på grund af sygdom eller andre aktiviteter, kan der IKKE ydes erstatningstimer. Der er således ingen mulighed for at træne med på et andet hold, hvis man ikke kan komme til sin sædvanlige træning. 

 

 

Team structure


Season 2022/2023 has the following team structure:


Skating school


Beginner team for children between 3 and 14 years old.

This is the place to take your first steps on the ice towards becoming a skilled figure skater. Of course, it includes a lot of fun and games. During the season there will be offers for warm up before the training, so the kids can learn how it’s done in a fun and playful manner.


FunSkate


This is the team for children and adults from 3 to 24 years old.

The skaters on this team must have club mark 4. 

It's the next step where the sport becomes more serious, and skaters have to warm up for training and stretch afterwards more and more. There will also be off-ice training times which must be followed.


FunFree


This is the team for children and adults from 3 to 24 years old.

This team stands for having fun, so you can participate in FunSkate competitions and learn new programs. 

Driven by energy, here you will learn more about what it takes to be a figure skater. To join this team, you must earn club mark 4 and be dedicated to warm up before training and stretch afterwards. You will also have to follow off-ice trainings.


Konkurrence K 


This is the team for children and adults from 3 to 24 years old.

An exciting team with performers and competition skaters who are role models for training both on and off the ice. These skaters are consistently prepared for training. This is where the action happens!

To join this team, you need to be well on your way to get the basic 1 mark or maybe have it already. You need to be ready to warm up before, stretch after the training and follow off-ice training times.


Sport og Voksen


This team is for children and adults from 15 years old. 

You may go for competitions or just come here for the pleasure of learning something new. A place where we all gather for pure passion.

Voksen (Adult) is for new beginners–this is the place for anybody to come and learn to skate, regardless of age and be a part of an enthusiastic adult skater community. 

Sport is for more experienced skaters who either holds a Basic 1 or Mark 5 diploma.


Replacement hours


If one does not have the time to attend a training in their own team’s time, regardless of the reason (sickness or other engagement), there are no replacement hours. It means that there is no opportunity to train with another team if one cannot come in their own training time.

 

 

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Gøteborg Allé 15 | 8200 Aarhus N |