In English below

Kære alle

Det er nu ved at være tid til dette års generalforsamling som bliver afholdt onsdag d. 27/4-22 kl. 17:00-19:00.

Vi vil gerne se så mange som muligt og vi har derfor valgt at gøre så børnene kan hygge sig på isen med hinanden i tidsrummet 16:30 - 19:00.

Denne dag vil derfor ikke være træning for Action, Begynderholdet og Fun.

Herunder følger den foreløbige dagsorden

1)Valg af dirigent

2)Valg af 1 referent

3)Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år

4)Kassereren forelægger revideret regnskab og budget til godkendelse

5)Fastsættelse af kontingent

6)Behandling af indkomne forslag

7)Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er flg.

Kasser Rikke Bloch Andersen (Genopstiller ikke)
Best. medl. Lene Munk Ahmane (Genopstiller ikke)
Best. medl. Bettina Jakobsen (Genopstiller ikke)
Suppleant Bettina Halling (Opstiller som Best. Medl.)

8)Valg af revisor og revisorsuppleanter

9)Eventuelt

Indkommende forslag til Generalforsamlingen skal være os i hænde senest onsdag d. 20/4-22

Regnskab og endelig dagsorden sendes ud iflg. foreningens vedtægter 5 dage før afholdes af Generalforsamlingen.

Mvh ASK Bestyrelse

In English

Dear skaters and parents

It´s now time for the General Assembly for ASK and it will take place Wednesday the 27th April between 17:00 - 19:00

As we would like to see as many as possible we have decided to cancel all training between 16:30 and 19:00 so the kids can have fun with eachother on the ice.

The agenda.

1)Election of Conductor

2)Election of Rapporteur

3)The boards statement for the previous year.

4)The Cashier will report on the previous years finances and budget.

5)Determinate next year membership fee

6)Incomming sugestions

7)Election of board members.

Cashier Rikke Bloch Andersen (Will not run for election)
Best. medl. Lene Munk Ahmane (Will not run for election)
Best. medl. Bettina Jakobsen (Will not run for election)
Suppleant Bettina Halling (Will run as member of the board.)

8)Election of accountant

9)Other business

Incomming suggestions shall be sent to kontakt@aarhusskojteklub.dk no later than April 20th

Final account, budget and final agenda will be sent to members of the club according to the articles of the club no later than 5 days prior to the assembly.

Best Regards
ASK

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Gøteborg Allé 9 | 8200 Aarhus N |