In English below

Kære alle 

Det er nu ved at være tid til dette års generalforsamling som bliver afholdt onsdag d. 22/3-22 kl. 17:00-19:00.

Vi vil gerne se så mange som muligt og vi har derfor valgt at gøre så børnene kan hygge sig på isen med hinanden og nogle af trænerne i tidsrummet 16:30 - 19:00.

Denne dag vil derfor ikke være træning for Konkurrence, Skøjteskolen og FunSkate.

Herunder følger den foreløbige dagsorden, den

1) Valg af dirigent

2) Valg af 1 referent

3) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år

4) Kassereren forelægger revideret regnskab og budget til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er flg.

Formand Thomas Pallesen (Genopstiller for 2 år)
Best. medl. Mina Stefanova (Genopstiller for 1 år)
1 stk Best. medl. for 2 år.
1 stk. Best. medl. for 1 år
2 stk. Suppleanter

8) Valg af revisorsuppleanter

9) Eventuelt

Indkommende forslag til Generalforsamlingen skal være os i hænde senest onsdag d. 15/3-23

Regnskab og endelig dagsorden sendes ud iflg. foreningens vedtægter 5 dage før afholdes af Generalforsamlingen.

Mvh ASK Bestyrelse

In English

Dear skaters and parents

It´s now time for the General Assembly for ASK and it will take place Wednesday the 22nd March between 17:00 - 19:00

As we would like to see as many as possible we have decided to cancel all training between 16:30 and 19:00 so the kids can have fun with eachother and some of the coaches on the ice.

The agenda.

1) Election of Conductor

2) Election of Rapporteur

3) The boards statement for the previous year.

4) The Cashier will report on the previous years finances and budget.

5) Determinate next year membership fee

6) Incomming sugestions

7) Election of board members.

Chairman Thomas Pallesen (Runs for a 2 year reelect)
Board Member Mina Stefanova (Runs for a 1 year reelect)
1 Board Member for 1 year.
1 Board Member for 2 years

2 Supplements

8) Election of supplemental accountant

9) Other business

Incomming suggestions shall be sent to kontakt@aarhusskojteklub.dk no later than March 15th 2023

Final account, budget and final agenda will be sent to members of the club according to the articles of the club no later than 5 days prior to the assembly.

Best Regards
ASK Board

Nyheder

Aarhus Skøjteklub | Gøteborg Allé 15 | 8200 Aarhus N |